Massa evacuatie bus, het begint in de V.S.

Karel & Caroline van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe www.karelencaroline.nl contact@karelencaroline.nl

Lieve Mensen,

We staan op het punt om te vertrekken naar
Zuid-Frankrijk maar vonden dit bericht hiernaast belangrijk genoeg om aan jullie door te geven. 
Ook wij voelen en weten dat er al geruime tijd plannen bestaan om de mensheid in te pakken. We stellen voor dat je het zelf onderzoekt!

Beste mensen,
Door onderstaande te lezen worden we met de neus op de feiten gedrukt dat er de komende weken heftige gebeurtenissen zullen gaan plaatsvinden waarvan de meeste mensen absoluut niet van op de hoogte zijn op dit moment. Bij alle wakkere geesten ligt nu de morele plicht om zoveel mogelijk mensen te informeren over het krachtenspel tussen licht en donker dat binnenkort verder zal escaleren.
Veel informatie staat op de volgende websites:

Geef deze websites door ook naar die mensen die tot nu toe weinig op de hoogte waren. Het is de hoogste tijd. Iedere ontvanger van deze Email wordt gevraagd deze mail zoveel mogelijk te verspreiden naar je eigen Email adressen. Indien honderden mensen geïnformeerd worden door onze akties, zullen ook zij weer vele mensen informeren. Een belangrijke oproep is om je niet te laten vaccineren daar de mexicaanse griep op zich niet gevaarlijker is dan elke andere griep. Wees ook bedacht op hetgeen er met onze internet betalingsverkeer aan de hand is. Uitval van internet behoort niet tot de onmogelijkheden de komende maanden. Neem je maatregelen!!! Ondersteun elke vorm van bewustmakingscampagne. Ondergetekende stuurt deze mail naar een grote achterban zodat we samen een sterk tegenwicht in LICHT kunnen geven aan het onheil wat men de mens aan wil doen.

2 juli 2009
Karel D. Jongepier 
k.d.jongepier@kabel.netvisit.nl

Warme groeten,