Open brief 2

Karel & Caroline van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe www.karelencaroline.nl contact@karelencaroline.nl

Morgen, woensdag 30 september 2009
geven wij, Karel & Caroline, een diapresentatie over onze reizen door Peru/Bolivia.
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Plaats: Landgraaf (bij Kerkrade)
Info & reserveren:
www.jeanfreer.nl
of tel. 045 - 5455464


Kort geding tegen minister Klink
De Stichting StralingsArmNederland eist in een kort geding tegen volksgezondheidsminister Ab Klink dat het ministerie haar voorbereidende activiteiten, werkzaamheden en protocollen rondom de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep staakt. Lees het
persbericht waarin duidelijk wordt gemaakt dat het ministerie verzuimd heeft op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur opening van zaken te geven over de specifieke ingrediënten van de griepvaccins, de producenten en de juridische aansprakelijkheid voor vaccinatieschade.


Het paniekvirus
Hieronder een link om te beluisteren: Ab Osterhaus en het paniekvirus. Deze recente uitzending van Argos
http://weblogs.vpro.nl/argos/ betreft journalistiek onderzoek naar de vermenging van functies en belangen van viroloog Ab Osterhaus, adviseur van de Nederlandse Gezondheidsraad en de WHO.


De VS in de greep van de griep
Een lezeres van onze nieuwsbrief stuurde ons een link die ze tegenkwam tijdens haar reis in de VS. Klik op
http://www.infiniteunknown.net/.../massachusetts-swine-flu-legislation-a-1000-fine-per-day-or-up-to-30-days-in-prison-for-each- en neem kennis van geplande, ondemocratische grieppandemiemaatregelen in Massachusetts. Deze lezeres schrijft voorts: ‘De staat Michigan waar ik was geeft op TV voorlichting over de Mexicaanse griep. Alle ouderen zullen gratis worden gevaccineerd. Het filmpje met tevreden mensen die lachend een prik halen draait continu op de luchthaven.’


Petitie tegen verplichte vaccinatie
Zeg, samen met vele andere wakkere burgers, NEE tegen een algehele verplichte vaccinatie met een gifcocktail-vaccin en teken op
http://www.thepetitionsite.com/1/a-universal-declaration-of-resistance-to-mandatory-vaccinations de petitie A universal declaration of resistance to Mandatory Vaccinations.


Verontruste Moeders
De Verontruste Moeders hebben hun ongerustheid over de op handen zijnde vaccinatiecampagne tot uitdrukking gebracht in een You Tube filmpje getiteld Vaccinaties nader bekeken dat iedereen in Nederland zou moeten zien. Gebruik de pauzeknop, zodat je in je eigen tempo de teksten kunt lezen. Er is geen muziek bij. Zie www.verontrustemoeders.nl/index.html


29 september 2009

NOTA BENE:  Jouw e-mail adres zit in ons bestand. Aangezien we je graag als lezer behouden, bieden we jou bij deze een gratis elektronische nieuwsbrief aan.

LET OP: vanaf 1 oktober 2009 verbiedt de wet om zomaar mails te sturen. Als je géén e-mailnieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, klik dan op verwijderen, waarmee je zèlf je e-mailadres uit ons adressenbestand kunt halen.


Beste lezer(es),

In onze vaccinatiespecial van  22 september 2009 maakten wij gewag van de hechte samenwerking tussen het Amerikaanse leger en Big Farma evenals van de militarisering van de gezondheidszorg: zie het artikel In de greep van de griep?

Thaise burgers als proefkonijn van het Pentagon
Het Amerikaanse leger sponsorde een zes jaar durend onderzoek onder 16.400 Thaise ‘vrijwilligers’ tussen de 18 en 30 jaar, uitgevoerd door het Thaise Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met westerse wetenschappers. Volgens
Sanofi-Pasteur, de vaccindivisie van het Franse farmacieconcern Sanofi-Aventis tonen de resultaten van het klinische onderzoek aan dat het HIV-vaccin ‘veilig en bescheiden effectief’ is om HIV-infectie te voorkomen. Arme Thaise proefkonijnen! Wie hebben 25 jaar geleden het HIV-virus ontwikkeld en verspreid? Wat heeft het Amerikaanse leger met (zogenaamd?) wetenschappelijk onderzoek naar aids onder onschuldige (en naïeve?) Thaise burgers te maken? Hoe onafhankelijk is dit ‘teamwork’ van het Pentagon, Sanofi en de Thaise overheid?
(Bronnen: De Volkskrant van 26 september 2009 en Sanofi-Pasteur)


Vragen van een Belgische huisarts
De site
www.griepvaccin.com is een aanrader. Je vindt er veel informatie over het experimentele, ongeteste vaccin dat in de 194 bij de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) aangesloten landen op grote schaal zal worden ingespoten. Zie onder meer de 12 Vragen van een Belgische huisarts over het H1N1-vaccin. Deze huisarts is uitermate bezorgd over een mogelijk verplichte vaccinatie, over de in het vaccin verwerkte immuniteitsstimulator (adjuvans) squaleen dat ernstige ziekten kan veroorzaken, over de betrokkenheid van het Amerikaanse militaire complex bij vaccinontwikkeling en -research en over de aansprakelijkheid voor eventuele gezondheidsschade.

Voorts blijkt uit deze site dat de producenten van het vaccin het zelf niet zullen nemen en dat ze óók hun vrienden en familieleden afraden zich te laten inenten.

Addertje onder het gras
Verder vind je er het antwoord van minister Klink op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over de Mexicaanse griep. Daaruit blijkt dat de Wet Publieke Gezondheid, die aansluit op de International Health Regulations (IHS) van de WHO, op 1 december 2008 in werking is getreden. Volgens de minister heeft de WHO in geval van een pandemie niet de bevoegdheid vaccinatie als een verplichting voor te schrijven, maar kan zij alleen maar adviseren. Op de vraag of het mogelijk is dat er sprake zou kunnen zijn van een verplichte vaccinatiecampagne tegen bijvoorbeeld Mexicaanse c.q. varkensgriep, antwoordt de minister: ‘Nee. Er is bij implementatie van de IHR in de Wet Publieke Gezondheid niet gekozen om verplichte vaccinatie mogelijk te maken. Vaccinatie zal dan ook altijd gebeuren op vrijwillige basis.’ Op de vraag of de ondertekening van de IHR door Nederland op enigerlei wijze zou kunnen leiden tot een inperking van de vrije keuze van burgers op het gebied van medische handelingen, geeft de minister het volgende antwoord:
‘De IHR biedt geen basis voor enige inperking van rechten van burgers. Daarvoor is eerst implementatie in nationale regelgeving nodig. Zoals hierboven aangegeven, is dit gedaan via de Wet Publieke Gezondheid. De Wet Publieke Gezondheid beoogt niet de vrije keuze van burgers op het gebied van medische handelingen in te perken als het gaat om de keuze van behandeling. Daar is geen reden voor. Wel is het zo dat in bijzondere omstandigheden mensen kunnen worden onderworpen aan maatregelen, zoals isolatie en medisch onderzoek, indien het collectieve belang dat vereist en mensen niet vrijwillig meewerken. Gedwongen medische behandeling is echter niet mogelijk.’
De vetgemaakte zin is de adder onder het gras! Dus: vaccinweigeraars kunnen met behulp van de sterke arm in quarantaine worden gezet (conform the FEMA-camps in de Verenigde Staten) en onderworpen worden aan medisch onderzoek. In dat geval koersen we al een flink eind richting de kampen van 1940-1945!
Wij sluiten een dergelijke aanpak in Nederland niet uit, mede gelet op de informatie over de militarisering van de vaccinatiecampagnes in diverse andere van de 194 bij de WHO aangesloten landen, zoals Frankrijk, de VS, Zwitserland en Griekenland (zie ons artikel In de greep van de griep?) Er is inmiddels meer info die daarop wijst, zoals pas tot stand gekomen absoluut ondemocratische c.q. fascistisch getinte wetgeving in België!

Het Belgische volk uitgeschakeld!
Het Belgische parlement heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel om de regering speciale noodbevoegdheden te geven in het geval van een Mexicaanse grieppandemie. De democratie wordt dan glashard aan de kant geschoven door de rechten van de burgers buiten werking te stellen en in handen te geven van een ‘crisiscomité’, dat alleen aan de WHO verantwoording verschuldigd is. En dus naar de pijpen van de VS danst!  Klik op
Belgisch parlement schort democratie en burgerrechten op bij grieppandemie voor uitgebreide informatie over verplichte vaccinaties.


De WHO-3-fasen-virusstrategie
Medisch research journalist en auteur Désirée L. Röver doet een boekje open over de WHO-3-fasen-virusstrategie. Op
http://www.verontrustemoeders.nl/PANDEMIE%20kort.pdf
legt ze uit hoe deze vaccinatiestrategie tenslotte leidt tot het ‘opblazen’ van het immuunsysteem dat door de stof squaleen als een vulkaan wordt geactiveerd en ‘oververhit’ raakt. Dr. Blaylock (
http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=356%3Aforced-mass-vaccinations&catid=42%3Arokstories&lang=nl) beschrijft maatregelen die helpen deze immuunreactie ‘af te koelen’. Röver zet uiteen dat dit drie-stappen-plan uitvoerig is gedocumenteerd in de Memoranda 1&2 in het Bulletin World Health Organisation 1972: zie de betreffende link in haar artikel.
Over de International Health Regulations (IHR) van de WHO schrijft ze: ‘De IHR-ondertekening annuleert de respectieve nationale wettelijke regelingen aangaande de soevereiniteit van het individuele lichaam.’ Dit is helderder taal dan het cryptische antwoord van minister Klink op de laatste kamervraag van Marianne Thieme van de PvdD.

Met stralende groeten,

Karel & Caroline
september 2009
www.stralendegroeten.nl

 

Voor aan- of afmelden van onze nieuwsbrief, klik hier.