Vaccinatie-koorts

Karel & Caroline van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe www.karelencaroline.nl contact@karelencaroline.nl
 

Vaccinatie-koorts

Vanuit ons vakantieadres tòch nog een berichtje! Wij ontvingen een oceaan aan reacties op ‘ons nieuwsbriefje’ van 2 juli 2009 over ophanden zijnde verplichte griepvaccinaties. Enkelen menen dat we paniek zaaien, anderen zien er een bevestiging in van wat ze al tijden zagen aankomen. Ook zijn er een paar mensen die niet weten wat ze met de informatie moeten. Helaas hebben wij nu geen gelegenheid om een nieuwsbrief te maken met uitgebreide beschouwingen, maar we zijn toch zo vrij om je nog enige informatie te verschaffen over de vaccinatie-koorts.
Hieronder vind je de  mail d.d. 2 juli 2009 van Arend Zeevat die óók z’n nek uitsteekt, evenals Karel Jongepier en wij in onze vorige nieuwsbrief.
Wij zouden willen zeggen: “don’t kill the messenger. Neem kennis van de informatie en onderzoek zelf.”
Arend heeft het fenomeen van de controlemaatschappij (incl. het sterk toegenomen opdringen van vaccinaties) uitvoerig bestudeerd. Zijn mail is helder en goed gedocumenteerd.
Volgens ons is er iets aan het broeien en wordt de mensheid op subtiele wijze geïnjecteerd met angst voor een relatief onschuldige griep, die in geen enkele verhouding staat tot de diverse epidemieën in vele Afrikaanse landen en westerse degeneratieve aandoeningen als kanker (tegenwoordig bijna 1 op de 2 mensen!). We worden ernstig misleid door verkopers van angst en vaccins.
Wéét echter dat we elke andere mening zonder meer respecteren. Het gaat om geluk, niet om gelijk!

Wij zijn blij met jullie reacties en wensen je een zonnige, koortsvrije zomer!

K & C

Van: Arend/Partij voor Mens en Spirit
Datum: 2-7-2009 14:24:07
Onderwerp: Belangrijk.

Hallo allemaal.

Daar ik dit bericht aan velen stuur heb ik allen in het kader van de
privacy bcc geadresseerd. Op het gevaar af voor een dwaze komplotdenker te
worden versleten, neem ik toch de vrijheid jullie van het volgende op de
hoogte te brengen. Er vinden momenteel in onze wereld bijzonder
gevaarlijke ontwikkelingen plaats die, als wij die niet met wakkerheid en
bewustzijn tegemoet treden, ons zullen overweldigen. Niets in deze wereld
is wat het lijkt. De façade die de media, als deel uitmakend van de
heersende machtstructuren, ons voorhoudt is gebaseerd op leugens, bedrog
en misleiding. Het 11 september 2001-verhaal is al van vele kanten op een
andere manier belicht, waardoor duidelijk werd dat zij die macht hebben
niets schuwen om die macht groter, sterker en meer wereldomvattend te
maken.

De laatste maanden hebben verschillende toppolitici uit verschillende
landen, waaronder Brown en Sarkozy, regelmatig de noodzaak benoemt van een
Nieuwe Wereld Orde om alle problemen mee op te lossen. Deze NWO werd door
George Bush Sr. voor het eerst openlijk benoemt in 1990 na de aanvang van
de eerste invasie in Irak. Laat duidelijk zijn dat deze NWO er niet voor
bedoeld is om jouw belangen te behartigen. Ze behartigen de belangen van
het kartel van het
militair-farmaceutisch-agrochemisch-industrieel-complex, naast die van de
internationale topbankiers. Nu de kern van de zaak. De laatste jaren zijn
we geconfronteerd met verschillende plotseling opduikende epidemieën, die
veroorzaakt zouden zijn door raadselachtig gemuteerde virussen. Eerst was
er SARS, toen de vogelgriep en nu een combinatie van vogelgriep,
varkensgriep en twee menselijke griepvirussen. Hoe kan dit? Zou de natuur
er op uit zijn om ons uit te roeien door zulke gemene combinaties van
verschillende virussen te maken? Lijkt me sterk. Het is bekend dat in
laboratoria al heel lang wordt geëxperimenteerd met genetisch
gemanipuleerde micro-organismen in het kader van biologische
oorlogsvoering. De Spaanse griep in 1918 begon bijvoorbeeld op een
Amerikaanse legerbasis.

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep

Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De
Nederlandse microchirurg Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de
grootste misdaad in de medische geschiedenis’ op voor velen schokkende
wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de
mensheid drastisch in omvang te verminderen. In het eerste hoofdstuk zegt
hij: (citaat) “ ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’
gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch manipuleren
ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit
eerder vertoont dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie
over ziekten als aids en over wat er in medische en militaire laboratoria
allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is
zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee
kan, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.
Ik heb geprobeerd de informatie die ik jarenlang beroepshalve heb
verzameld, in mijn boek zo te ordenen dat de geïnteresseerde lezer er wel
wat mee kan. Ik ben me bewust van het shockeffect dat ik ermee zal
bereiken, maar dat moet dan maar! Het lot van de mensheid ligt namelijk in
handen van niets en niemand ontziende wetenschappers, politici en
militairen, die met ons medisch- en geestelijk welbevinden zeer gevaarlijk
omgaan. Juist daarom dienen hun uitspraken en handelingen uiterst kritisch
te worden aanhoord en geobserveerd.”(einde citaat)

Van Dongen laat in zijn boek de Nederlandse arts en bacterioloog van
internationale faam professor dr. H.H. Cohen aan het woord. Deze geeft aan
dat hij met een probleempje zit aangaande de nationale wetgeving en
internationale verdragen. Deze zouden volgens hem ontoereikend zijn om de
risico’s van medische onderzoeken (vaccinontwikkeling) te kunnen beheersen
in verband met de anarchie van industriële belangengroepen in onze wereld.
In klare taal gezegd, de winsten gaan boven het welzijn. Nog niet zo lang
geleden liet de fabrikant Baxter daar het laatste staaltje van zien met
het toevoegen van het vogelgriepvirus aan bepaalde griepvaccins. De
woorden van Cohen laten zien dat dit geen ongelukkig toeval is geweest.
Cohen laat verder het volgende weten: (citaat)

“Bekend is, dat bij de bereiding van die vaccins daarin bepaalde
componenten terecht kunnen komen. Ik geef u daarvan een voorbeeld: bekend
is dat in levend poliovaccin, ook wel in geïnactiveerd poliovaccin, twee
vormen van leukemie en een tumorvirus kan zitten en het Simian Vacuolating
Virus SV40. Die tumorvirussen (lees aids-virussen red.) hebben
oorspronkelijk in de poliovaccins gezeten; pas later heeft men ontdekt dat
ze erin zaten en dat die mogelijk oncogeen, tumorverwekkend, waren.”(einde
citaat)

Dat dit soort wantoestanden eerder regel dan uitzondering zijn blijkt uit
een bericht in het Nederlands Dagblad van 5 oktober 2007. Daarin werd een
artikel gepubliceerd waarin een uitbraak van polio in Afrika werd benoemd
ten gevolge van, ja raar maar waar, een poliovaccinatieprogramma.
Bron:
http://www.nd.nl/artikelen/2007/oktober/05/uitbraak-polio-door-vaccinaties-in-afrika

Onlangs hoorde ik nog van iemand die vertelde dat zijn grootmoeder tot op
latere leeftijd nooit griep had gehad, tot het moment dat ze vanwege haar
leeftijd jaarlijkse griepsspuiten kreeg.

Een paar maanden geleden heeft de Nederlandse overheid vele meisjes vanaf
12 jaar met het HPV-vaccin behandeld. De noodzaak daartoe is door die
overheid schromelijk overdreven, daar baarmoederhalskanker één van de
minst fatale kankersoorten is. Onlangs werd nog bekend dat gebleken is dat
het hiervoor in de vS en andere landen gebruikte middel Gardasil een
progressieve spierziekte veroorzaakte bij verschillende gevaccineerde
meisjes.

Zie: http://www.naturalnews.com/026463_HPV_vaccine_HPV_teenage_girls.html

Nu wil de overheid ons allemaal met twee spuiten te lijf gaan n.a.v. het
mexicaanse griepvirus. Terwijl het hier een virus betreft dat ook zonder
behandeling in milde vorm voorbijgaat. Wereldwijd zijn er nu t.g.v. de
mexicaanse griep 329 sterfgevallen bekend. Dus waarom al die spuiten?
Jaarlijks sterven er duizenden mensen aan de gewone griep, zonder dat er
over een pandemie gesproken wordt met bijbehorende grootschalige
vaccinatieprogramma's. Dat er hierbij met cijfers gesjoemeld wordt om ons
bang te maken en die spuiten er door te kunnen drukken mag blijken uit de
volgende link:

http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/talk/blogs/kstone/2009/06/cdc-was-irresponsible-in-claim.php?ref=reccafe

De Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister heeft onderzoek
gedaan naar het schandaal bij de firma Baxter die eerder dit jaar een met
vogelgriepvirus besmet griepvaccin naar 16 landen heeft gestuurd. Ze heeft
dit tot op de bodem uitgezocht en richt zich nu op het aanklagen van de VN
en de Wereld Gezondheids Organisatie m.b.t. het komende
vaccinatieprogramma voor de mexicaanse griep. Want raad eens wie dat o.a.
mag produceren...... Baxter dus. Zie een uitgebreid artikel over de zaak
van deze moedige journaliste.

http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html

ALS JE LEVEN JE LIEF IS, WEIGER DAN VACCINATIES. LAAT DE OVERHEID WETEN
DAT WIJ ZELFBESCHIKKING HEBBEN OVER ONS EIGEN LICHAAM EN ONZE EIGEN
GEZONDHEID. LAAT JE NIET MEER MISLEIDEN DOOR EEN OVERHEID DIE VAN ONZE
BELASTINGCENTEN WORDT BETAALD, MAAR ONS OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN
MISLEIDT.

Nog een aantal goede websites om te bezoeken voor het verkrijgen van meer
informatie zijn:

www.argusoog.org

http://www.pateo.nl/omkering.htm

www.educateyourself.org

Ik wens je moed en sterkte bij het nemen van de voor jou juiste
beslissing. Als je het belangrijk vindt om deze informatie te delen, stuur
dit bericht dan door naar zoveel mogeljk mensen en praat erover in je
directe omgeving.

Hartelijke groet,

Arend Zeevat

De kunst van het leven is, het leven als een Liefdeskunst te zien.

   

Met stralende groeten,

Karel & Caroline
juni 2009
www.stralendegroeten.nl

 

Voor aan- of afmelden van onze nieuwsbrief, klik hier.