VACCINATIESPECIAL NAJAAR 2010

Als je deze nieuwsbrief niet goed of volledig kunt ontvangen, klik dan hier voor een betere versie!

Karel & Caroline van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe www.karelencaroline.nl contact@karelencaroline.nl

Rectificatie e-mailadres
Stralingsvrij wellness chalet

Woonbioloog Raymond Lescrauwaet bezit een houten chalet in de bossen van Beekbergen dat qua elektromagnetische straling geheel is geharmoniseerd. Het is tegen normale vakantie-tarieven te huur. Voor mensen die elektrogevoelig (EHS) zijn of eraan twijfelen of ze EHS-er zijn door stroorvelden thuis, een unieke kans om het verschil te ervaren.
Klik hier voor uitgebreide informatie. Contact Raymond op raymond@group4wellness.com


Botscandagen november 2010 t/m januari 2011
Op verschillende plekken in Nederland worden botscandagen georganiseerd.
De botscans kosten ca. € 30 en worden door de meeste verzekeraars vergoed. Er wordt een scan gemaakt van de hiel middels geluidstrillingen en u ontvangt tevens informatie over OsteoDenx, een natuurlijk produkt dat de zelfwerkzaamheid van het lichaam activeert waardoor bot opnieuw wordt aangemaakt. Let wel: het houdt de afbraak (osteoporose) van de botten niet alleen tegen maar zorgt ervoor dat nieuw bot ontstaat.
• 24 november St Joost (Limburg)
Informatie: Jorianne tel. 0475-853715
e-mail:
jemrah@live.nl
• 25 november Haarlem
Informatie: Nicole van Olderen
tel. 06-41041509
e-mail:
nickysplace@gmail.com
• 30 november Groningen
Informatie: Annette Prinsen,
tel. 0591-372493
e-mail:
annetteprinsen@kpnplanet.nl
DECEMBER GEEN BOTSCANDAGEN
• 6 januari Hengelo (Gld)
Informatie: Joleid Penterman,
tel. 06-52640412
e-mail:
joleid1@hotmail.com
• 19 en 20 januari Son en Breugel
Informatie: Gini van Mechelen,
tel. 0499-475070
e-mail:
yogini@chello.nl
• 26 januari Boekelo
Informatie: Jeannette Kleine Wiecherink tel. 053-4347836
e-mail:
kleinewiecherink@hotmail.com


Onze jeugd en de toekomst
Deze 11-jarige jongen weet fantastisch te verwoorden hoe onze voedselketen in elkaar steekt,
kijk hier...


Vaccinaties en autisme
Kijk eens naar onderstaande linken en trek je eigen conclusies:
• film 1 
• film 2


HPV-vaccinaties
In de nieuwsbrief van Dr. Mercola troffen we
dit artikel met betrekking tot het gebruik van Gardasil.

Het einde van Chemtrails nabij?
Zie hier.


Kankercellen houden niet van abrikozenpitten!
Zo’n 30 jaar geleden begonnen de Moermanartsen hun kankerpatiënten met laetrile te behandelen. Tot grote verontwaardiging van de allopatische wereld. Laetrile (ook wel amygdalin of vitamine B17 geheten) wordt gewonnen uit abrikozenpitten. Voor meer info over de ins and outs van B17:
www.abrikozenpitten.nl


Foodmatters
Wil je meer weten over het belang van goede voeding en preventie van ziektes, bestel dan de DVD van Foodmatters: 
http://www.foodmatters.tv/


Wetenschappelijke basis voor homeopathie
Lees het artikel.


Natuurmonumenten
Het zal je niet zijn ontgaan dat het nieuwe kabinet de handen aftrekt van de natuur. Het natuurbudget wordt met bijna 40% gekort, dit is een onevenredig grote bezuiniging. Ook worden in het regeerakkoord belangrijke natuurmaatregelen geschrapt, zoals de robuuste verbindingszones. Daarmee wordt 20 jaar succesvol beleid voor grote en aaneengesloten natuurgebieden in een klap stilgelegd. Teken daarom de petitie van Natuurmonumenten
waarmee zij de plannen van het kabinet willen keren.


Geen uitbuiting in Hilton
Over de hele wereld worden verhandelde vrouwen en meisjes gedwongen tot seksuele uitbuiting in hotels, onder de ogen van het personeel. De wereldwijde Gedragscode voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting in Reizen en Toerisme, verplicht hotels ertoe om hun personeel op te leiden om slachtoffers te herkennen en bijstand te verlenen. De Gedragscode werkt, maar tot nu toe heeft Hilton ze niet ondertekend.
Teken de petitie om Hilton op te roepen om de sekshandel in zijn hotels tegen te gaan.


Geen film maar echt: Avatar - het verhaal van de Heilige Berg
Sommige regeringen zijn niet blij met het feit dat Survival Int. de rechten van inheemse volkeren beschermt. De belangen zijn te groot om grondstoffen te delven in die gebieden waardoor Westerse bedrijven de inheemse volkeren verdrijven op een zeer hardhandige manier.
Wie het verhaal kent van de film Avatar weet voldoende. Dit speelt zich dus in het echt af! Alleen onze inzet kan iets doen voor deze mensen, zij hebben niet de middelen om bulldozers te stoppen die hun woonplaats vernietigen.
Voor wie het nog niet kent, kijk even naar het 11 minuten durende verhaal
via deze video.


De Koning van de kwetsbare kracht
Dit is de titel van een zojuist gepubliceerd boek (ISBN 9059111354), geschreven door Niels Bagchus, die zich dankzij een ernstig motorongeluk en een geamputeerd onderbeen, ontpopte als levenskunstenaar. Overgave is de weg tot vervulling. Een inspirerend cadeau voor de decembermaand!


VACCINATIESPECIAL NAJAAR 2010:
lees het ontroerende ervaringsverhaal van een moeder

Ervaringsverhaal van een moeder
Simone van der Spek, moeder van zoon Willem, maakte per e-mail contact met ons over de ervaring waar haar zoontje Willem op 9-jarige leeftijd doorheenging na een DTP-injectie. Lees hier het
Verhaal van Willem.

Machteloosheid
Ik, Karel, werd zeer geraakt toen ik Willems c.q. Simones verhaal las. Geraakt door de machteloosheid van de ouders die hun kleine man in no time achteruit zien boeren, degenereren, en die niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. En geraakt door de machteloosheid van het medische circuit. De machteloosheid van artsen die niet verder kijken dan hun neus lang is en deze machteloosheid projecteren op een jongetje van negen jaar. Dat wat zij niet blijken te kunnen genezen, zit tussen Willems oren. En tussen de oren van zijn véél te bezorgde ouders. De neuroloog maakt het nog bonter dan de huisarts: Willem simuleert en manipuleert zijn ouders met zijn fysieke verschijnselen!

Willem wist
De enige die – in zekere zin – niet machteloos is, is Willem zelf. Hij wéét. Hij heeft een diep weten dat het niet figuurlijk tussen zijn oren zit, maar eerder letterlijk. Zijn moeder schrijft dat hij het altijd heeft geweten en aangegeven. Háár diepe weten wordt drie jaar later getriggerd als ze ‘toevallig’ in de Sleutel tot Zelf-Bevrijding over het Guillan Barre Syndroom leest: opeens valt het muntje. Wij zijn Simone dankbaar dat ze deze ervaringen heeft willen delen. Want Willem is beslist niet de enige met een al dan niet ernstige nasleep van inentingen. Gelukkig gebeurde er het wonder van spontaan herstel. De rolstoel kon worden opgeruimd, maar er zijn er helaas ook die overlijden na een inspuiting met het DTP-, pneumococcen-, HPV- of het (al dan niet Mexicaanse) griepvaccin. Of die de rest van hun leven in een rolstoel moeten doorbrengen. Waar wordt dit door veroorzaakt? Bestaat er wetenschappelijk bewijs?

Hersenspoelingen
Eerst even de volgende prikkelende stelling:
Tot diep in de vorige eeuw was het de Kerk die voor eeuwig leven zorgde. Die deed dat door middel van een doopceremonieel door een mannelijke priester waarin de (aangeboren?) zonden werden afgewassen en een aanspraak op een goed leven in het hiernamaals werd ‘verzekerd’. In het hiernumaals werd er permanente verwarring (het construct ‘zonde’) gesticht, maar daar werd de biecht voor uitgevonden. De laatste decennia heeft de medische wetenschap deze rol van de Kerk overgenomen. De priester is vervangen door een arts, het doopceremonieel door een vaccininspuiting die voor ‘onsterfelijkheid’ (of perfecte gezondheid) moet zorgen. Ondanks die ‘perfecte’ vaccins blijft in het hiernumaals de verwarring (= angst voor kwalen) bestaan.
Voor de wekelijkse biecht (omdat je ondanks de doop tòch zondig bleef) is de gang door het medische circuit in de plaats gekomen voor al diegenen die – ondanks alle ingespoten supervaccins – toch ziek blijken te worden!
Beide systemen functioneren op hersenspoelingen, gebaseerd op angst. Angst voor de dood, voor de hel, voor ziekte en voor lijden.
Die angst ziet er diep in. Géén enkele ouder wil zijn kind verliezen, dus men gelóóft klakkeloos de medische wetenschap (i.p.v. de Kerk) die, in samenwerking met de overheid,  min of meer klakkeloos de vaccinatieprogramma’s van de vaccinfabrikanten (Big Pharma) overneemt. Geloven is iets voor waar aannemen wat je niet zeker weet.

Toxische stoffen
Echter, in alle vaccins zit zwaar toxisch materiaal, zoals kwik en aluminium (beide neurotoxisch en kanker- c.q. dementiebevorderend), formaldehyde (kanker!) en tal van andere lichaamsvreemde stoffen die vaak op langere termijn tot klachten leiden. Eén daarvan is het Guillain Barre Syndroom. Google op Guillain Barre en op Golf-Oorlog Syndroom en doe je eigen research. Geloof ons niet, geloof de overheid niet, geloof de farmaceutische wereld (belanghebbend!) niet. Onderzoek zelf en trek je eigen conclusies.
Wil je je kind laten inspuiten met gifstoffen via DTP- en andere injecties zoals de ’maagdenprik’ (zgn. tegen baarmoederhalskanker)? Wil je zelf toxische stoffen ingespoten krijgen via een griepvaccin?

Valse wetenschap
Sceptici en ‘mentalisten’ (waaronder veel wetenschappers) zullen zeggen dat het verhaal van Willem nietszeggend is en niets bewijst. Zij willen vaststaand, onomstotelijk bewijs.
Mensen die – louter – in hun hoofd zitten willen bewijs en cijfers. Zij veronderstellen ten onrechte dat de medische wetenschap hard bewijs levert t.a.v. de goede werking van vaccins. Het tegendeel is echter waar. Het (zogenaamd) wetenschappelijk onderzoek naar vaccins wordt totaal beheerst door de farmacie. Big Pharma betaalt en bepaalt. Het is een volkomen ondoorzichtig, zelfs duister systeem, waarin aan onderzoekers een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Uitkomsten die niet passen, worden geheim gehouden. Uitkomsten die voordelig zijn voor de producent worden breed uitgemeten. Proefkonijnen (mensen) die worden ingeënt met het nieuwe vaccin, worden slechts één a twee weken gevolgd. Door (medische) wetenschappers die door Big Pharma betaald worden.
Van géén enkel vaccin staat vast dat het werkt en de gezondheid van de gevaccineerde bevordert c.q. beschermt. Is dit wetenschap? Dit is pseudo-wetenschap die (doelbewust) onderzoek naar lange-termijneffecten achterwege laat en vervolgens glashard beweert dat een vaccin veilig is.

Resonantie
Wij willen je aanmoedigen om alles wat je tot je neemt te onderzoeken voor je het ‘slikt’.
Werkelijk alles wat je tot je neemt: deze nieuwsbrief, een vaccin, voedingsmiddelen (met al dan niet lichaamsvreemde additieven), verhalen. Onderzoek niet alleen met je hoofd (en zijn beperkte, lineaire kennis), maar daal ook af naar je hart. Ga naar binnen. Want daar ligt een oneindige kennis besloten. Immers, jouw gevoel – jouw intuïtie – is aangesloten op wat wij noemen: het grote geheel (de kosmische waarheid). Dit werkt via resonantie, waar de ratio géén chocola van kan maken. Of, zoals bestsellerauteur en leraar Eckart Tolle op 30 oktober 2010 in de Rotterdamse Doelen tegen 3.000 toehoorders zei: “Denken is een ziekte geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen voort uit iets wat verstand te boven gaat.”
Hierop berust het diepe weten van Willem en van zijn moeder. En ook van de moeder van Freek Hagoort. Freek stierf op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij zijn BMR- en DTP-vaccinaties had gekregen.
Freeks moeder ‘wist’ meteen. Vrouwen, moeders, zijn meestal beter aangesloten op de ‘kosmische waarheid’ dan mannen, omdat zij het leven mogen dragen, koesteren en baren. De officiële instanties en de overheid (die massa-vaccinatie voorstaan) ontkennen dat Freek tengevolge van de inenting zou zijn overleden. Zijn moeder weet wel beter. Ratio (overheid, mannelijk) versus intuïtie (moeder, vrouwelijk).
Afwezigheid van (rationeel bepaald) bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid van gezondheidseffecten van vaccins die niet op veiligheid zijn getest!
Méér info:
www.meerwetenoverfreek.nl
www.verontrustemoeders.nl
www.degezondepatient.nl

Vaccinaties zijn niet ongevaarlijk
Zoals we hiervóór al aangaven komen in vrijwel alle vaccins (griep, baarmoederhalskanker, DTP, enz.) zwaar toxische stoffen voor. We noemen er een aantal:

  • kwik (thimerosal) : Alzheimer, autisme, hersenschade, kanker
  • aluminium: Alzheimer, ADHD, hersenschade
  • formaldehyde: kanker
  • polysorbaat: onvruchtbaarheid
  • MF59 (squaleen): MS, lupus, verlammingen (Guillain Barre!)

Het bestrijdingsmiddel thimerosal (of thiomersal) is een wettelijk verboden toxische stof. Toch zat het in de miskoop van 34 miljoen vaccins die Minister Klink zich door viroloog Ab Osterhaus liet aanpraten. Osterhaus’ belangen zijn totaal verstrengeld met die van Big Pharma (en de Wereld Gezondheidsorganisatie) die hij feitelijk vertegenwoordigde.

Big Pharma heeft geen enkel belang bij gezonde mensen. Integendeel, vele wetenschappers en publicisten-onderzoekers zijn daar helder over: dáárom voegen de farmaceutische concerns toxische stoffen toe aan de vaccins die ze in bulkhoeveelheden laten produceren.

Ondermijning van het immuunsysteem
Lees in dit verband de nieuwsbrief van David Icke, een lijvig document van 30 pagina’s. Op de pagina’s 9 en 10 somt Icke enkele van de belangrijkste toxische ingrediënten in het H1N1 (varkens- of Mexicaanse-griep)vaccin van de diverse farmagiganten op die inmiddels stiekempjes in het gewone seizoensgriepvaccin zijn ingebracht! De bedoeling daarvan is het onderuithalen van het immuunsysteem van de gevaccineerde. Merk op dat alle grote farmaconcerns de allervuilste giftige stoffen toevoegen.
En bedenk dat de ‘risico-doelgroepen’, waarop de griepvaccinatiecampagne zich richt, de allerzwaksten in de samenleving zijn, t.w.:

  • bejaarden en ouderen
  • (chronisch) zieken
  • zwangere vrouwen (embryo’s in ontwikkeling!)

De eerste twee categorieën zijn de grootste medicijngebruikers en dat wil Big Pharma kennelijk graag zo houden. De laatste categorie, die ook tot de Mexgriep-risicodoelgroep behoorde (vroegtijdig afgebroken zwangerschappen!), maakte nooit eerder deel uit van de risicodoelgroep voor seizoensgriepvaccinatie. Icke maakt er gewag van dat de campagne zich nu ook op zwangeren zal gaan richten met als target het immuunsysteem van de ongeborene voor altijd een flinke slag toe te brengen. Je gelooft dit niet? Nogmaals: onderzoek zelf de ins and outs van de enorme toename van vaccinaties en hun campagnes. Het is met vaccinaties gemakkelijk geld verdienen! Véél, extréém véél geld! En je kunt er de massa simpel mee onderdrukken.
Ga naar
www.davidicke.com, log in en lees de newsletter van 10 oktober 2010.

Verplichte vaccinaties plus dito microchip in de USA!
Jelly Zijlstra stuurde ons de volgende
mail met deze link.
Obama blijkt een grotere vriend van de (vaccin- en microchip)industrie dan van het volk te zijn: angel or demon is allang geen vraag meer!

Vaccinatievaria
In deze laatste alinea vermelden we een aantal links met informatie over allerhande vaccinatiekwesties die veel vragen oproepen:

Wij wensen je een rustige, grieploze november- en decembermaand met veel inkeermomenten.

Wij zitten in die periode in onze Peru-reisavonturen! Tot januari/februari 2011

Karel & Caroline
november 2010
www.stralendegroeten.nl

P.S. 1           
Deze nieuwsbrief is en blijft gratis, maar een vrijwillige bijdrage van € 1,- (of zo) ter
dekking van onze kosten van secretariaat, webmaster, grafisch ontwerper en onze research is méér dan welkom! Wij zijn je dankbaar voor een overschrijving op de volgende rekening:
voor Nederland:
Bankrek. 65.32.60.857 t.n.v. K. v. Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe
voor België:
KBC-rek 738-0063008-77 t.n.v. K. van Huffelen, Postbus 141, 8160 AC Epe - NL

Als je regelmatig onze gratis nieuwsbrief wilt ontvangen, klik dan hier.